DOFINANSOWANIA

DOFINANSOWANIA

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Pragniemy poinformować, że zakończyliśmy realizację Projektu w ramach Programu dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej.

Projekt pt. „Poprawa bhp pracowników restauracji w warunkach gorącego mikroklimatu za pomocą instalacji systemu wentylacji mechanicznej” został dofinansowany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wartość dofinansowania: 201 000,00 zł

Całkowitą wartość Projektu: 269 458,56 zł

Umowa o dofinansowanie została zawarta w styczniu 2024 roku.

Działania w ramach Projektu polegały na wymianie starego systemu wentylacji mechanicznej na nowy w celu poprawy mikroklimatu panującego w kuchni i tym samym polepszenia warunków pracy personelu zatrudnionego w Restauracji.